top of page

Yazım Yayın İlkeleri


Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.
Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda 1.

SERGİ ŞARTNAMESİ

Madde 1. Düzenlenecek sergiye tüm sanat disiplinleri katılımına açıktır. 

Madde 2. Her sanatçı daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

Madde 3. Her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Madde 4. Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Sempozyum web sayfasında yer alan katılım formunu indirip doldurduktan sonra katılım formu içerisinde yer alan mail adresine word dosyası olarak gönderilmelidir.

Madde 5. Her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalıdır.

Madde 6. Eserin görseli 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında olmalı ve uzun kenarı 100 cm.yi geçmemelidir.

Madde 7. Katılımcının ücretlendirmesi için sekreterya ekibi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Madde 8.  Eserlerin şovalede sergilenmeye hazır olarak gönderilmeleri gereklidir.

Madde 9. Yurt içi ve yurtdışından kargo ile gelen ve geri gönderilen eserlerin görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek hasar ve olumsuzluklardan kuratör, düzenleme kurulu sorumlu değildir.

Madde 10. Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları sanatçıya aittir.

Madde 11. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve bir e-katalog hazırlanacaktır.

Madde 12. Sempozyumun kapanış tarihinden sonraki iki (2) hafta içinde eserlerin geri iadesi yapılacaktır.

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil )…Gibi alanlardan eser kabul edilecek.

bottom of page